Naše pravidlá

Pravidlá nám uľahčujú vzájomnú komunikáciu a spoločný dohovor. Umožňujú riešiť aj zložitejšie situácie spôsobom, ktorý bude prijateľný pre obe strany. Preto sme aj my v BabyFitcentre vytvorili zopár pravidiel, ktoré nám pomôžu a uľahčia vzájomnú spoluprácu a zabezpečia maximálnu možnú mieru spokojnosti a bezpečia pri cvičení. Dodržiavaním pravidiel si teda prejavíme vzájomný rešpekt tak, aby sme deťom vytvorili príjemné a nerušené prostredie na cvičenie a zároveň podporíme vzájomné vzťahy medzi rodičmi. Celý prevádzkový poriadok nájdete na stránke.

• 0. Kurzu sa môžu zúčastniť len stopercentne ZDRAVÉ DETI. To isté platí pre rodičov, starých rodičov, inštruktorku, starších súrodencov a všetkých, ktorí na cvičenie prídu.

• 1. KURZ = 4 lekcie, dĺžka lekcie: 40- 45 minút, bábätká 30-35 minút, po tomto čase treba cvičiacu miestnosť opustiť, lebo cvičiť začína druhá skupinka. Desiatu si detičky môžu dať v spoločných priestoroch chodby, ktorá bude pre tento účel prispôsobená.

• 2. Na cvičenie NEMEŠKÁME (ak je to možné :)), ostatných tak nerušíme a čakať ich nenútime :)

• 3. Povinnosťou inštruktorky je na každej lekcii ZROZUMITEĽNE rodičom oznámiť, KTORÁ LEKCIA KURZU momentálne prebieha a jej CIEĽ.

• 4. PLATÍ SA vždy V PRVÚ HODINU nového kurzu v hotovosti.

• 5. Ak sa rodič rozhodne nepokračovať v ďalšom kurze, je potrebné OZNÁMIŤ TO po poslednej lekcii kurzu inštruktorke, aby mohla posunúť miesto v skupinke inému dieťaťu.

• 6. V prípade neúčasti v kurze, bude dieťaťu umožnená NÁHRADA JEDNEJ LEKCIE.

• 7. SPREVÁDZAJÚCA OSOBA je plne ZODPOVEDNÁ ZA DIEŤA počas cvičenia - celý čas pobytu v BabyFitcentre DIEŤA NESMIE BYŤ PONECHANÉ BEZ DOZORU.

• 8. Na lekciách NEPAPÁME!! Počkáme, kým cvičenie skončí, a potom sa môžeme do toho pustiť :)

• 9. Počas lekcie sa cvičí podľa inštrukcií inštruktorky, používame pomôcky, ktoré používa inštruktorka, OSTATNÉ POMÔCKY ZOSTÁVAJÚ NA SVOJOM MIESTE, aby neodpútavali pozornosť detí.

• 10. Kurzu sa môžu zúčastniť LEN ZDRAVÉ DETI.

• 11. Rodičia chodia na cvičenie v ponožkách, nikdy nie bosí, deti sa vyzúvajú do ponožiek alebo pančušiek.

• 12. Cvičíme v pohodlnom oblečení, ktoré žiadnym spôsobom neobmedzuje dieťa vo voľnom pohybe a ktoré sa môže zašpiniť.

• 13. Ak dieťa odmieta robiť spoločnú aktivitu, NENÚTIME HO NÁSILÍM.

• 14. Na cvičeniach REŠPEKTUJEME INDIVIDUALITU DIEŤAŤA.

• 15. Účasťou v kurze rodičia súhlasia s dodržiavaním pravidiel a prevádzkového poriadku BabyFitcentra.

  • Autor: Mgr. Kristína Svoradová
  • 2018